Workshop

Gør-det-selv workshop til dagblade, som vil ramme de unge med deres trykte udgave

Til redaktionelle ansatte på dagbladene har vi udviklet et workshopforslag præsenteret i en selvinstruerende diasserie. Workshoppen kan i princippet afvikles af en gruppe medarbejdere uden egentlig ledelse, men vi anbefaler at en ledende medarbejder indtræder i rollen som workshopleder og tilpasser forløbet den situationen op det enkelte dagblad. Forløbet er p.t. ikke afprøvet som gør-det-selv workshop, men delelementer er testet på en gruppe bestående af tre journalister og en redaktør på Frederiksborg Amts Avis.

Formuler formålet først

Det er væsentligt af være sikker på formålet med workshoppen. Er der truffet beslutning om at øremærke en bagside i weekendudgaven til børne- og ungestof eller er det journalistikken generelt, som skal udvikles mod et yngre eller et blandet publikum?

Tilpas diasserien

Diasserien er uploadet som Powerpoint-fil og kan derfor redigeres, så den passer ind i situationen. Materialet kan frit benyttes af enhver.

Download filen her (2,1 MB) …

Inspiration fra Tidningsutgivarna og Kairos Future.

Ideen med at lave en gør-det-selv workshop har vi fra Tidningsutgivarna, som i tilknytning til deres undersøgelse, “De nya mediekonsumenterne“, har udviklet en workshop. Deres workshop fokuserer mindre på journalistikken og mere på strategi og forretningsmuligheder.

Download workshopvejledningen som pdf (2,2 MB) …