Digital-tryk

Digital læsemåde overføres til tryk

Selve opklæbningen af udklip på plancherne gav et indtryk af, hvordan de unge læsere afkoder avisen. Uafhængigt af de to læserprofiler tegnede sig et billede af to overordnede, forskellige perceptuelle tilgange til avisen.

Som den nemmest identificerbare fandt vi en traditionel læsemåde i overensstemmelse med den trykte avis’ grafiske konventioner. Afkodningen af en avisside sker tilsyneladende primært vertikalt – ”ned over siden”. Læseren har tilegnet sig den læsemåde som avisens layout typisk er designet til. Læsemåden manifesterer sig gennem plancher, der ligner en traditionel avis indeholdende større mængder brødtekst.

Modsat den traditionelle læsemåde, fandt vi web-læsemåden. En læsemåde der sker ud fra webmediernes perceptuelle præmisser. Det ser ud til, at mediekonvergensen manifesterer sig gennem unge mediebrugeres afkodning af nu også trykte medier. På plancherne ser vi en horisontal orientering og et udtalt fravær af brødtekst i udklippene.

De to læsemåder finder vi blandt begge læserprofiler. Som med læserprofilerne, finder vi også en skala med forskellig graduering af de to poler. Krydser vi skalaen med læserprofilskalaen, får vi et diagram med fire felter. I hvert felt finder vi nogle meget basale karakteristika for de avislæsende 12-19 årige.