Format

Papiret er hyggeligt, praktisk og upraktisk

En række udsagn ledte os på sporet af en vis digital træthed blandt respondenterne. Der var en oplevelse af frihed forbundet med at være i kontakt med et analogt medie. Fraværet af digtale devices blev af flere fremhævet som en lettelse. Avislæsningen blev karakteriseret som behagelig og af nogle eksplicit som hyggelig. Videre fremhævede respondenterne endog papirets fysiske kvaliteter som muligheden for deling, dokumentation, ophængning og scrapbogslignende arkivering.

Det er meget fedt at have noget på papir. Du kan klippe det ud og hænge op osv. De bliver ved med at være, dreng 14 år, Storkøbenhavn

Jeg læser aldrig noget på nettet, fordi så skal man først til at tænde computeren og sådan noget, pige 13 år, Storkøbenhavn

Synkront med begejstringen for avisens fysiske fordele er avisens format (både tabloid og broadsheet) en kilde til irritation. Respondenterne angav og demonstrerede i fokusgrupperne, at de havde svært ved motorisk at håndtere aviserne. At mange aviser ikke er hæftede, blev fremhævet som uforståeligt. Irritationen over den manglende hæftning og avisernes uhåndterbare format var fra begge ender af aldersgrupperne belagt med en del patos.

De skal klipses sammen, så de ikke falder fra hinanden, pige 15 år, Storkøbenhavn

Det lykkedes ikke i nogen af fokusgrupperne at finde respondenter, som var villige til at betale for en avis eller tegne abonnement med de nuværende priser.

Det er for dyrt. – Politiken koster 25 kr. Det er alt for dyrt. Det er en frokost, pige 17 år, Sydsjælland