Formidling

Rubrikker skal være teasende, tossede og troværdige

Givetvis er respondenterne prægede af webavisernes indgangsteasere, når de efterspørger rubrikker, som pirrer deres nysgerrighed. At en rubrik skal være dækkende, lader ikke til at have den samme vægt som, at den i traditionel forstand skal være æggende og vækkende. At den gode rubrik karakteriseres sådan, er i god tråd med aldersgruppens generelle ønske om iscenesættelse og dramaturgisk formidling af journalistisk indhold. Man ser ikke et modsætningsforhold mellem underholdning og information. Det er ikke to sider af samme sag, men de kan godt i medierne gå hånd i hånd. Og er der skæve vinkler, ordspil eller semantiske tosserier i rubrikkerne, lader det til at appellere til målgruppen.

Observationerne vidner om, at de avislæsende unge i højere grad end tidligere generationer anerkender infotainment som en grundlæggende præmis for nyhedsdækningen. Imidlertid oplevede vi, at respondenterne vægtede det højt, ”at overskrifterne holder, hvad de lover”. Vi tolker det umiddelbart dobbelttydige budskab – en teasende rubrik er jo i modsætning til en klassisk rubrik netop ikke fuldt dækkende for artiklens indhold – som et udtryk for, at respondenterne bliver skuffede, hvis ikke den opbyggede spænding udløses i artiklen. Altså at troværdigheden i en rubrik vurderes ud fra journalistens dramaturgiske konvention med sin læser, snarere end ud fra den klassisk deklarerende konvention.

Billederne batter

Det fornægter sig ikke, at respondenterne repræsenterer en generation af mediebrugere, opvokset i og med en udpræget visuel mediekultur. Generelt er billeder (samt grafik og tegninger) væsentlige markører for, om hele den redaktionelle enhed bliver valgt til eller fra. 36 % af udklippene bestod enten af rent billede eller havde et billede som det bærende element.

Den er god, fordi man lader billederne tale, pige 14 år, København

Respondenterne udvalgte i særlig grad kändisportrætter, sports- og reportagefotos som deres foretrukne. Tegneserier og bladtegninger lod til i sig selv at have iboende kvaliteter, som appellerer til målgruppen.

Billedet ser jo spændende ud, så tror jeg lige jeg ville tjekke det, dreng 14 år, Storkøbenhavn