Bilag

Offentliggørelse af datamateriale og dokumentation

Det er vigtigt for os at betone, at der er tale om en kvalitativ undersøgelse. For at resultaterne kan opnå fuld validitet, bør de følges op med kvantitative metoder. For at enhver kan bruge undersøgelsen i sin egen optik og alt efter hvilket formål den læses med, lægger vi her alle vore bilag frem. Desuden er plancherne er offentliggjort i boksen til højre på siden.

Videomaterialet fra fokusgrupperne bliver ikke offentliggjort. I følge aftale med respondenterne, skal materialet holdes fortroligt og sidenhen slettes.