Konsulenterne

På baggrund af vores arbejde med undersøgelsen samt vores kendskab til mediet og målgruppen generelt har vi formuleret følgende ti redaktionelle bud til dagbladet, som ønsker at målrette en journalistisk indsats mod målgruppen.

1. Accepter infotainment som en dimension af journalistikken
2. Iscenesæt formidlingen – fx gennem fortællende journalistik, føljetoner og cases
3. Brug teasende rubrikker og artikelindgange og leg med sproget
4. Vær loyal i sprogbrug – brug fx ikke et udtryk som ”cafépenge” om SU til hjemmeboende
5. Skriv i øjenhøjde – lad fx ’eleven’ være subjekt i vinklen, hellere end ’skolen’
6. Lyt til aldersgruppen – fx i voxpops eller gennem ungepaneler i holdningstilkendegivelser og forbrugertests
7. Gør billeddækningen reportageorienteret i videst muligt omfang
8. Anvend tegninger og tegneserie til informationsformidling
9. Prioriter petitstof
10. Hæft avisen og brug magasinlignende formater