Undersøgelser

Fyldestgørende data savnes

Vi betragter vores undersøgelse som en slags pionerarbejde. Selve området ”unge danske avislæsere” mener vi fortjener yderligere opmærksomhed og en grundigere afdækning. Vores undersøgelse beskriver ikke forretningspotentialerne og kommer ikke ind på mediekonvergerende områder overhovedet, hvilket i en redaktionel kontekst anno 2011 er såre kunstigt.

Undersøgelsen kunne med fordel udbygges på flere fronter. Umiddelbart virker følgende meget nærliggende:

  • En kvantitativ underbyggelse og udbygning af resultaterne i nærværende undersøgelse.
  • En afdækning af forældres indflydelse på samt forventninger og holdninger til de unges avisforbrug. I forretningsøjemed må det være relevant at finde ud af, i hvor høj grad forældrenes til-/fravalg af avisabonnement påvirker deres hjemmeboende børns brug af mediet.
  • En bredere undersøgelse i fælles brancheregi af unges medievaner i Danmark generelt. Gerne tilbagevendende med fx tre års frekvens.