Jeg-trykt

Planchen er karakteristik for jeg-tryk læseren