Interviewguide

Interview og ekstemporal samtale over plancherne

Mens det indledende interview i fokusgrupperne fulgte et fastlagt spørgemønster, udviklede samtalerne med respondenterne sig forskelligt hen over arbejdet med plancherne.

Download interview-manuskriptet …