Spørgeskema

Online spørgeskema filtrerede respondenterne og viste basisinformationer

WEBPOL gennemførte en spørgeskemaundersøgelse for os på udvalgte skoler i hele landet. 384 elever svarede, hvoraf vi kontaktede de 80.

Download spørgsmålene i filterundersøgelsen som pdf …

Download svar i filterundersøgelsen i regneark …