Citater

Rammende udtalelser

Citater fra fokusgrupperne udgør sammen med plancherne vores empiriske grundlag for undersøgelsen. I denne menu har vi forsøgt at kategorisere karakteristiske og rammende udtalelser. Med 20 timers interview er det klart, at vi har måttet sortere kraftigt i materialet.