Resultater

Resultaterne er fundet blandt de i forvejen avislæsende unge

Det er vigtigt for forståelsen af undersøgelsens resultater, at præmissen er på plads: Fokusgrupperne bestod af 12-19 årige, som havde angivet at de bare i minimal udstrækning bruger tid på avisen. Vi har altså fat i en gruppe, som dels har adgang til avisen og som dels prioriterer at kigge i den.

Konturer af læserprofiler

Undersøgelsen er ikke omfattende nok til at kunne identificere egentlige arketyper og nuancerede læserprofiler. Dertil har vi brug for mere omfattende data og yderligere research. Men konturerne af karakteristiske læserprofiler og læsemåder tegner sig gennem vores resultater – et afsæt til videre undersøgelse og udvikling af journalistik til målgruppen.

‘De unge’ findes ikke

Selvom det er lykkedes at finde fælles kendetegn ved de avislæsende unge, var det slående hvor forskellige respondenterne var. Terminologien ‘de unge’ er meget upræcis, når det drejer sig om at forstå en medieforbrugergruppe. Tidningsutgivarne i Sverige har sammen med Ungdomsbarometeret i 2010 foretaget en omfattende kortlægning af, hvem ‘de unge’ er, herunder en kvalificeret arketypificirin. Vi har støttet os til deres resultater i manglen på kvantificerbar validering af vores egne.