Planchestatistik

Optælling af antal opklæbede redaktionelle enheder

Udklippene på plancherne blev foretaget ud fra højst to uger gamle eksemplarer af alle landets dagblade foruden et mindre antal lokale ugeaviser. Vi har fortolket plancherne dels ud fra parametre som helhedsindtryk, prioritering, udklipstæthed og dels ud fra optælling og kategorisering af udklip i forskellige stofområder.

Download det fulde statistiske materiale over antallet af udklip på plancherne …