Referencer

Understøttelse af feltarbejdet

Vi har primært understøttet vores feltarbejde med Tidningsutgivarne og Ungdomsbarometerns rapport “De nya mediekonsumenterne – fyra typ-personer“. Rapporten beror på det statistiske grundlag vi savner i forbindelse med vores egen undersøgelse.

Rapporten Younger Thinking – An Evaluation of Young America and the Future of News Media and Civic Life har udvidet vores forståelsesramme for unge medieforbrug generelt og inspireret os i arbejdet med vores eget materiale.

WAN-IFRA’s Young Reader-programmer og videndelingsnetværk har leveret vinkler og internationalt perspektiv til vores egen forståelse af forholdene i Danmark.

Læs mere i menupunkterne.