Plancher

Præsentation af plancherne

Sammen med citaterne fra de klassiske fokusgruppeinterviews, udgør plancherne vores empiriske materiale i undersøgelsen. Gennem tværgående fortolkning af interviews, plancher og respondenternes kommentarer til deres plancher har vi defineret karakteristika for jeg-vi læserprofilerne og den digitale/trykte læsemåde. I undermenuerne præsenterer vi en karakteristisk planche fra hvert af felterne i denne figur

Visning af alle plancher

Vi har uploadet alle plancherne til i kategorier efter

  • Køn
  • Alder
  • Geografi

Find plancherne via boksen øverst i højre menu.

Det grønne skilt med saksen i menuen til højre henviser til en samlet visning af alle plancher.