Introduktion

De unge mediebrugere er ikke digitalister – de er vidt forskellige

Det var tallene fra Index DK  (HH2010) nedenfor, der foranledigede os til at undersøge de avislæsende 12-19 åriges attituder til mediet. Vi blev forbavsede over den trykte avis’ relativt høje score hos en aldersgruppe, som er vokset op i en digital tidsalder. Hvad kendetegner de unge avislæsende? Hvad er deres holdning til mediet? Og hvad vil de have i den trykte avis? Svarende er naturligvis ikke entydige. De unge er ligeså forskellige som andre aldersgrupper. Med flere ressourcer og mere tid ville det være muligt at beskrive de unge mediebrugere mere nuanceret end som så.