De unge gider godt avisen – men ikke for enhver pris

Skriv loyalt og i øjenhøjde. Iscenesæt journalistikken dramaturgisk. Vær fræk i rubrikkerne og brug masser af billeder og tegninger uden at sætte sagligheden over styr. Så vil de 12-19 gerne læse den trykte avis.

Sådan er vores opfattelse af de avislæsende 12-19 årige efter fokusgruppeinterviews med 65 respondenter landet over. Ved hjælp af plancher og avisudklip udarbejdede fokusgrupperne deres forslag til, hvordan de ville foretrække, at en avisside skulle se ud. Her på sitet fremlægger vi materialet samt vores fortolkninger og anbefalinger til dagblade, som ønsker at henvende sig til aldersgruppen.

Maj 2011 Marianne Bugge Zederkof - Aslak Gottlieb